ชุดแผงควบคุมมอเตอร์ระบบ DC มอเตอร์ หรัส MD855 ใช้ได้กับมอเตอร์ที่ใช้กระเเสไฟฟ้าDC ทุกรุ่น ไฟ้เข้า 13-0-13 แรงดันไฟฟ้าออก 24 volt รองรับระบบชาตแบตเตอรี
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม