ชุดมอเตอร์ประตูรีโมทยี่ห้อ MTAC มีขนาดรับน้ำหนัก 600 kg มอเตอร์มีระบบสำรองไฟไฟ้ฟ้าดับสามารถใช้งานได้ตามปกติ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม